vybevenie futbalového rozhodcu

Prázdny košík
MENU

ako sa stať rozhodcom

Pred pár rokmi vydal SFZ výstižný motivačný leták na nábor nových futbalových rozhodcov. Obsahuje všetko dôležité, tak pridáme len pár doplňujúcich informácií.

 

Každý rozhodca začína od najnižších súťaži, takže je zbytočné hlásilť sa do SFZ.  Je potrebné si preto nájsť kontakt na oblastný futbalový zväz, pod ktorý nádejný adept spadá (väčšina z nich pôsobí na území jedného okresu, no sú aj výnimky ako napr. ObFZ Nitra, ObFZ Trenčín, pod ktoré spadá viac okresov) a informovať sa. Najkompetentnejší v tejto veci je zväčša predseda komisie rozhodcov (KR) príslušného zväzu, preto nie je nevhodné kontaktovať aj priamo jeho.

 

Každý zväz organizuje minimálne raz do roka vstupný školiaci seminár pre potenciálnych záujemcov. Ten môže prebehnúť buď počas jedného víkendu alebo môže byť rozdelený do viacerých týždňov. Po jeho absolvovaní sú adepti najskôr delegovaní len na mládežnícke stretnutia, prípadne na zápasy dospelých ako asistenti rozhodcu, pričom na ich rozvoj má dozerať starší kolega. Samozrejme, inak sa pristupuje k mladému rozhodcovi a inak k bývalému hráčovi, ktorý práve skončil svoju futbalovú kariéru po 20 rokoch. Hoci sa v spomínanom letáku uvádza minimálny vek 12 rokov,  nie je veľmi  začínať pred 15, keďže do dovŕšenia dospelosti by aj tak rozhodca mal byť delegovaný na mužské majstrovské zápasy nanajvýš ako asistent.

 

Po pozitívnych ohlasoch je rozhodca vyskúšaný aj na ťažších zápasoch a v prípade dlhodobých kvalitných výkonov je šanca postúpiť do vyšších súťaží, pričom pri celkovom hodnotení sa prihliada na nasledovné 4 body:

- fyzické previerky

- teoretické previerky z pravidiel futbalu

- správne vypĺňania zápisov o stretnutí

- a samotné výkony na zápasoch

(- nepísaný 5. bod: vystupovanie rozhodcu)

(- pri postupe na najvyššie úrovne treba počítať s nevyhnutnou znalosťou minimálne anglického jazyka)

Na väčšinu stretnutí (len s výnimkou niektorých najnižších súťaží) chodí delegát, ktorého úlohou je okrem iného aj hodnotiť rozhodcov. Hodnotenie je číselné od 1 po max. 10, pričom štandardný výkon sa hodnotí známkou v rozmedzí 8,0 - 8.4. Známka nad 8,4 znamená nadštandardný výkon, ktorý by mal byť sprevádzaný minimálne jedným správnym rozhodnutím v zložitej situácii. Známka pod 8,0 vo väčšie zväzov znamená zastavenie činnosti, keďže dôvodom na takto zníženú známku je zväčša chybné rozhodnutie v kritickej situácii ako napr.: nariadenie/nenariadenie pokutového kopu, vylúčenie/nevylúčenie hráča, či uznanie/neuznanie gólu. Niektoré komisie rozhodcov pristupujú k ich udeľovaniu trestov s rôznou prísnosťou, keďže rozhodcov je v súčasnosti nedostatok, čo sa prejavuje najmä v najnižších súťažiach.

 

Asi by bolo naivné myslieť si, že všetci to robia pre dobré známky od delegátov, tak Vám na našich stránkach ponúkame aj porovnanie aktuálnych výšok odmien za vedenie stretnutia. Tých túžiacich po najvyšších métach by zas mohol zaujímať licenčný systém vzdelávania rozhodcov.

 

Veríme, že Vám tieto informácie budú na úžitok a že Vás onedlho privítame medzi nami, rozhodcami.

 

Kontakty

Email: sudi@sudi.sk

Tel.: +421 948 411 476

Partneri

Porovnanie cien na Pricemania.sk

tovar

WebShopy - Katalog internetovych obchodov

Novinky na email

Vyrobené 2010 - 2020