vybevenie futbalového rozhodcu

Prázdny košík
MENU

Pravidlo č. 1: Hracia plocha

Povrch hracej plochy

Stretnutia sa môžu hrať na prírodných alebo umelých povrchoch, podľa pravidiel príslušnej súťaže. Farba umelých povrchov musí byť zelená.
Ak sú v súťažiach reprezentačných alebo klubových družstiev využívané umelé povrchy, musia
spĺňať podmienky „Koncepcie kvality FIFA pre umelé trávniky“ (FIFA Quality Concept for Football Turf) alebo podmienky „Medzinárodného štandardu pre umelý trávnik“ (The Intenational Artificial Turf Standard), pokiaľ FIFA neudelí iné špeciálne povolenie.

 

Označenie hracej plochy

Hracia plocha musí mať tvar obdĺžnika s vyznačenými čiarami. Tieto čiary sú súčasťou plochy, ktorú ohraničujú. Dve dlhšie ohraničujúce čiary sa nazývajú postranné čiary. Dve kratšie čiary sa nazývajú bránkové čiary.
Hracia plocha je rozdelená na dve polovice stredovou čiarou, ktorá spája stredy dvoch postranných čiar. Stredová značka označuje stred stredovej čiary. Okolo nej je vyznačený stredový kruh s polomerom 9,15 m.
Mimo hracej plochy sa vyznačujú značky (čiary, kolmé na bránkové alebo postranné čiary) vo
vzdialenosti 9,15 m od rohového oblúka. Je to na uľahčenie kontroly, či brániaci hráči dodržujú túto vzdialenosť pri zahrávaní kopu z rohu.

 

Rozmery

Dĺžka postrannej čiary musí byť väčšia ako dĺžka bránkovej čiary. Maximálna dĺžka postrannej čiary je 120 m, minimálna dĺžka 90 m. Maximálna dĺžka bránkovej čiary je 90 m, minimálna dĺžka je stanovená na 45 m. Všetky čiary musia mať rovnakú šírku, ktorá nesmie presiahnuť 12 cm.

1-1

Rozmery pre medzinárodné stretnutia
Postranná čiara: maximum 110 m, minimum 100 m. Bránková čiara: maximum 75 m, minimum 64 m.

 

Bránkové územie
Vo vzdialenosti 5,5 m od vnútra každej bránkovej žrde sú kolmo na bránkovú čiaru do vnútra hracej plochy vyznačené dve čiary tiež v dĺžke 5,5 m. Sú spojené čiarou, rovnobežnou s bránkovou čiarou. Plocha, takto ohraničená, sa nazýva bránkové územie.

 

Pokutové územie

Vo vzdialenosti 16,5 m od vnútra každej bránkovej žrde sú kolmo na bránkovú čiaru smerom do vnútra hracej plochy vyznačené dve čiary tiež v dĺžke 16,5 m. Sú spojené čiarou, rovnobežnou s bránkovou čiarou. Plocha takto ohraničená sa nazýva pokutové územie.
Vo vnútri každého pokutového územia vo vzdialenosti 11 m od stredu bránkovej čiary, je vyznačená značka pokutového kopu.
Od stredu každej značky pokutového kopu sa mimo pokutového územia vyznačí oblúk s polomerom 9,15 m (pokutový oblúk).

 

Rohová zástavka
V každom rohu hracej plochy musí byť umiestená zástavka, na žrdi minimálne 1,5 m vysokej
s tupým zakončením. Na každom konci stredovej čiary môže byť umiestená zástavka, vo vzdialenosti najmenej 1 m mimo postrannej čiary.

 

Rohový oblúk
Od každej rohovej zástavky sa na hracej ploche vyznačí štvrť kruh s polomerom 1 m.

1-2

 

Bránky

Bránka musí byť umiestená v strede každej bránkovej čiary. Každú bránku tvoria dve zvislé žrde, postavené v rovnakej vzdialenosti od rohových zástaviek a spojené sú bránkovým brvnom. Bránkové žrde a brvno musia byť vyrobené z dreva, kovu alebo iného schváleného materiálu. Ich prierez musí byť štvorcový, obdĺžnikový, kruhový alebo eliptický a nesmie byť nebezpečný pre hráčov. Vnútorné strany bránkových žrdí sú od seba vzdialené 7,32 m a spojené sú brvnom, ktorého spodný okraj je 2,44 m nad zemou.
Obe bránkové žrde a brvno musia mať rovnakú šírku a hĺbku, ktorá nepresahuje 12 cm. Bránková čiara musí mať rovnakú šírku ako bránkové žrde a brvno. Siete môžu byť upevnené na bránkových žrdiach, na brvne a na zemi za bránou. Musia byť vhodne podopreté a umiestnené tak, aby mal brankár dostatočný priestor na hru. Bránky musia mať bielu farbu.

 

Bezpečnostné hľadisko:
Bránky musia byť bezpečne ukotvené v zemi. Prenosné bránky môžu byť použité, len ak vyhovujú tejto požiadavke.

1-3
 
 1-4
 
 

 

Rozhodnutie Medzinárodného výboru (IFAB)


Rozhodnutie 1
Tam, kde je zriadená technická zóna, musí vyhovovať požiadavkám stanoveným Medzinárodným výborom pre pravidlá (IFAB). Sú uvedené v osobitnej časti pravidiel, nazvanej „Technická zóna“.

 

Tézy k Pravidlu 1

 
 
 
 

 

Kontakty

Email: sudi@sudi.sk

Tel.: +421 948 411 476

Partneri

Porovnanie cien na Pricemania.sk

tovar

WebShopy - Katalog internetovych obchodov

Novinky na email

Vyrobené 2010 - 2020