vybevenie futbalového rozhodcu

Prázdny košík
MENU

Pravidlo č. 14: Pokutový kop

Pokutový kop sa nariaďuje proti družstvu, ktorého hráč sa vo vlastnom pokutovom území dopustí jedného z desiatich priestupkov, za ktoré sa nariaďuje priamy voľný kop a priestupky sa stanú v čase, keď je lopta v hre.
Priamo z pokutového kopu sa môže dosiahnuť gól.
Ak je pokutový kop nariadený na konci jedného z polčasov alebo na konci predĺženého hracieho času, rozhodca musí nadstaviť čas, aby sa pokutový kop mohol vykonať.

 

Postavenie lopty a hráčov pri pokutovom kope

Lopta musí stáť na značke pokutového kopu.
Hráč, ktorý vykonáva pokutový kop musí byť jasne známy.
Brankár brániaceho družstva musí byť na bránkovej čiare v bránke, otočený tvárou k hráčovi zahrávajúcemu pokutový kop, až pokiaľ nie je kopnuté do lopty.
Ostatní hráči sa musia zdržiavať:
- na hracej ploche
- mimo pokutového územia
- za značkou pokutového kopu
- najmenej vo vzdialenosti 9,15 m od značky pokutového kopu.

 

Procedúra vykonania pokutového kopu

Musia byť rešpektované nasledovné podmienky:
- rozhodca dá signál na vykonanie pokutového kopu, až keď hráči zaujmú postavenie v súlade s pravidlom
- hráč, ktorý vykonáva pokutový kop, musí loptu kopnúť dopredu
- tento hráč nesmie zahrať loptu po druhý raz, pokiaľ sa jej nedotkne iný hráč
- lopta je v hre, ak je do nej kopnuté a smeruje dopredu.
Ak sa zahráva pokutový kop v priebehu hry alebo v nadstavenom čase po uplynutí stanoveného hracieho času alebo sa jeho vykonanie opakuje, rozhodca uzná gól, ak prv, ako lopta prejde za bránkovú čiaru do bránky, dotkne sa:
- jednej alebo oboch bránkových žrdí, bránkového brvna, či brankára.
Rozhodca rozhodne, kedy je akcia pokutového kopu ukončená.

 

Sankcie za porušenie pravidla

Ak rozhodca dá pokyn na vykonanie pokutového kopu a predtým, než je lopta v hre, nastane jedna z nasledovných situácií:
Hráč, ktorý vykonáva pokutový kop poruší pravidlo
- rozhodca nechá pokutový kop vykonať
- ak lopta prejde za bránkovú čiaru do brány, gól neplatí, pokutový kop sa opakuje
- ak lopta neprejde za bránkovú čiaru do bránky, rozhodca hru preruší a nariadi nepriamy voľný kop v prospech brániaceho družstva z miesta, kde hráč porušil pravidlo.
Brankár brániaceho družstva poruší pravidlo
- rozhodca nechá pokutový kop vykonať
- ak lopta prejde za bránkovú čiaru do bránky, rozhodca gól uzná
- ak lopta neprejde za bránkovú čiaru do bránky, pokutový kop sa opakuje.
Spoluhráč hráča vykonávajúceho pokutový kop poruší pravidlo
- rozhodca nechá pokutový kop vykonať
- ak lopta prejde za bránkovú čiaru do bránky gól neplatí, pokutový kop sa opakuje
- ak lopta neprejde za bránkovú čiaru do bránky, rozhodca hru preruší a nariadi nepriamy voľný kop v prospech brániaceho družstva z miesta, kde hráč porušil pravidlo.
Hráč brániaceho družstva poruší pravidlo
- rozhodca nechá pokutový kop vykonať
- ak lopta prejde za bránkovú čiaru do bránky, rozhodca gól uzná
- ak lopta neprejde za bránkovú čiaru do bránky, pokutový kop sa opakuje.
Hráči brániaceho i útočiaceho mužstva porušia pravidlo
- pokutový kop sa opakuje.
Ak po zahraní pokutového kopu:
Hráč, vykonávajúci pokutový kop sa dotkne lopty znova skôr, ako sa jej dotkne iný hráč (s výnimkou, ak zahrá rukami):
- rozhodca preruší hru a nariadi nepriamy voľný kop z miesta priestupku (v súlade s pravidlom 13).
Hráč vykonávajúci pokutový kop zahrá úmyselne rukou znova skôr, ako sa jej dotkne iný hráč:
-rozhodca hru preruší a nariadi priamy voľný kop z miesta priestupku (v súlade s pravidlom 13).

Loptu zasiahne počas pohybu na bránku cudzie teleso:
- pokutový kop sa opakuje.
Lopta sa odrazí od brankára, od bránkovej žrde alebo brvna do hracej plochy a potom ju zasiahne cudzie teleso:
- rozhodca preruší hru
- nadviaže na hru rozhodcovskou loptou v mieste, kde ju zasiahlo cudzie teleso. Ak cudzie teleso zasiahlo loptu v bránkovom území, rozhodca vhodí rozhodcovskú loptu na čiare bránkového územia, rovnobežnej s bránkovou čiarou na mieste, ktoré je najbližšie k tomu, kde bola lopta v čase prerušenia hry.

 

Tézy k Pravidlu 14

 

Kontakty

Email: sudi@sudi.sk

Tel.: +421 948 411 476

Partneri

Porovnanie cien na Pricemania.sk

tovar

WebShopy - Katalog internetovych obchodov

Novinky na email

Vyrobené 2010 - 2020