vybevenie futbalového rozhodcu

Prázdny košík
MENU

Pravidlo č. 15: Vhadzovanie lopty

Vhadzovanie lopty je spôsob nadviazania na hru. Loptu vhadzuje na hraciu plochu niektorý z hráčov toho družstva, ktorého hráč sa lopty nedotkol ako posledný predtým, ako lopta úplne prešla za postrannú čiaru po zemi alebo vzduchom.
Priamo z vhadzovania nemožno dosiahnuť gól.

 

Procedúra vhadzovania

V momente vhodenia lopty musí vhadzujúci hráč:
- byť obrátený tvárou do hracej plochy
- stáť časťou obidvoch chodidiel na postrannej čiare alebo za ňou
- držať loptu obidvomi rukami
- vhodiť loptu spoza hlavy a ponad ňu
- vhodiť loptu z miesta, kde prešla za postrannú čiaru mimo hracej plochy
Všetci hráči súpera musia byť v momente vhadzovania minimálne 2 m od miesta, kde sa
vhadzovanie vykonáva.
Lopta je v hre, keď sa dostane na hraciu plochu.
Hráč, ktorý vhadzoval loptu, sa jej smie znova dotknúť, len ak sa jej už dotkol iný hráč.

 

Sankcie za porušenie pravidla

Vhadzovanie vykonané iným hráčom ako brankárom
Ak vhadzujúci hráč zahrá na hracej ploche s loptou druhý raz skôr, ako sa jej dotkol iný hráč (okrem prípadu, ak sa dotkne lopty rukou):
- rozhodca preruší hru a nariadi z miesta, kde bolo porušené pravidlo nepriamy voľný kop (v súlade s pravidlom 13).
Ak vhadzujúci hráč zahrá na hracej ploche úmyselne rukou skôr, ako sa lopty dotkne iný hráč:
- rozhodca preruší hru a nariadi z miesta, kde bolo porušené pravidlo priamy voľný kop (v súlade s pravidlom 13)
- rozhodca preruší hru a nariadi pokutový kop, ak sa priestupok stal v pokutovom území
vhadzujúceho hráča.
Vhadzovanie vykonané brankárom
Ak vhadzujúci brankár zahrá na hracej ploche s loptou druhý raz skôr, ako sa jej dotkol iný hráč (okrem prípadu, ak sa dotkne lopty rukou):
- rozhodca preruší hru a nariadi z miesta, kde bolo porušené pravidlo nepriamy voľný kop (v súlade s pravidlom 13).
Ak vhadzujúci brankár zahrá na hracej ploche úmyselne rukou skôr, ako sa lopty dotkne iný hráč:
- rozhodca preruší hru a nariadi z miesta, kde bolo porušené pravidlo priamy voľný kop (v súlade s pravidlom 13)
- rozhodca preruší hru a z miesta kde bolo porušené pravidlo nariadi nepriamy voľný kop, ak sa vhadzujúci brankár dopustil priestupku vo vlastnom pokutovom území (v súlade s pravidlom 13).
Ak hráč súpera nešportovo ruší vhadzujúceho hráča alebo mu prekáža vo vhadzovaní:
- rozhodca hráča súpera napomenie za nešportové správanie.
Pri každom inom porušení pravidla
- vhadzovanie opakuje hráč súperovho družstva.

 

Výklad Pravidla 15

 

Kontakty

Email: sudi@sudi.sk

Tel.: +421 948 411 476

Partneri

Porovnanie cien na Pricemania.sk

tovar

WebShopy - Katalog internetovych obchodov

Novinky na email

Vyrobené 2010 - 2020