vybevenie futbalového rozhodcu

Prázdny košík
MENU

Pravidlo č. 16: Kop od brány

Kop od bránky je spôsob nadviazania na hru.
Nariaďuje sa, keď:
- lopta prejde úplne za bránkovú čiaru po zemi alebo vo vzduchu
- posledným hráčom, ktorý sa lopty dotkol bol hráč útočiaceho družstva
- pokiaľ nie je dosiahnutý gól v súlade s pravidlom 10.
Z kopu od bránky môže byť dosiahnutý gól, ale iba do súperovej bránky.

 

Procedúra kopu od bránky

Kop od bránky je vykonaný v súlade s pravidlom, ak sú splnené nasledovné podmienky:
- kop od bránky vykoná hráč brániaceho družstva z ktoréhokoľvek miesta v bránkovom území
- hráči súpera musia zostať mimo pokutového územia brániaceho družstva, pokým sa lopta
nedostane do hry
- hráč, vykonávajúci kop od bránky nesmie zahrať s loptou druhý raz prv, kým sa jej nedotkne iný hráč
- lopta je v hre, ak je kopnutá z pokutového územia priamo do hracej plochy.

 

Sankcie za porušenie pravidla

Ak lopta neopustí priamo pokutové územie smerom so hracej plochy, kop od bránky sa opakuje.

Kop od bránky zahrávaný iným hráčom ako brankárom
Ak hráč, vykonávajúci kop od bránky zahrá loptu druhý raz potom, ako je v hre, ale prv ako sa jej dotkol iný hráč (s výnimkou, ak zahrá loptu rukou):
- rozhodca nariadi z miesta, kde bolo porušené pravidlo nepriamy voľný kop v prospech súpera (v súlade s pravidlom 13).
Ak hráč, vykonávajúci kop od bránky zahrá loptu druhý raz úmyselne rukou potom, ako je v hre, ale prv, ako sa jej dotkol iný hráč:
- rozhodca nariadi z miesta, kde bolo porušené pravidlo priamy voľný kop v prospech súpera (v súlade s pravidlom 13)
- rozhodca nariadi pokutový kop v prospech súpera, ak bolo porušené pravidlo v pokutovom území hráča, ktorý vykonával kop od bránky.
Kop od bránky zahrávaný brankárom
Ak brankár, vykonávajúci kop od bránky zahrá loptu po druhý raz potom ako je v hre, ale prv, ako sa jej dotkol iný hráč (z výnimkou, ak zahrá loptu rukou):
- rozhodca nariadi z miesta, kde bolo porušené pravidlo nepriamy voľný kop v prospech súpera (v súlade s pravidlom 13).
Ak brankár, vykonávajúci kop od bránky, zahrá loptu druhý raz úmyselne rukou potom ako je v hre, ale prv, ako sa jej dotkol iný hráč:
- rozhodca nariadi z miesta, kde bolo porušené pravidlo priamy voľný kop v prospech súpera
(v súlade s pravidlom 13)
- rozhodca nariadi z miesta priestupku nepriamy voľný kop v prospech súpera, ak bolo porušené pravidlo v pokutovom území brankára, ktorý vykonával kop od bránky.
V prípade iného porušenia pravidla sa kop od bránky opakuje.

 

Tézy k Pravidlu 16

 

Kontakty

Email: sudi@sudi.sk

Tel.: +421 948 411 476

Partneri

Porovnanie cien na Pricemania.sk

tovar

WebShopy - Katalog internetovych obchodov

Novinky na email

Vyrobené 2010 - 2020