vybevenie futbalového rozhodcu

Prázdny košík
MENU

Pravidlo č.17: Kop z rohu

Kop z rohu je spôsob nadviazania na hru.
Kop z rohu je nariadený, ak:
- lopta úplne prejde za bránkovú čiaru po zemi alebo vo vzduchu
- loptu naposledy zahral hráč brániaceho družstva
- gól nie je dosiahnutý, v súlade s pravidlom 10.
Priamo z kopu z rohu môže byť dosiahnutý gól, ale len do súperovej bránky.

 

Procedúra kopu z rohu

Kop z rohu je vykonaný v súlade s pravidlom, ak sú splnené nasledovné podmienky:
- lopta musí ležať v rohovom štvrť kruhu, bližšie k miestu, kde lopta predtým prešla za bránkovú čiaru
- pri kope z rohu sa nesmie porušiť zvislé postavenie rohovej zástavky
- pokiaľ lopta nie je v hre, hráči brániaceho družstva musia dodržať minimálnu vzdialenosť 9,15 m od rohového oblúka
- lopta musí byť zahraná hráčom útočiaceho družstva
- lopta je v hre, keď je do nej kopnuté a je v pohybe
- hráč, zahrávajúci kop z rohu môže druhý raz zahrať s loptou až, keď sa jej dotkne iný hráč.

 

Sankcie za porušenie pravidla

Kop z rohu, zahrávaný iným hráčom ako brankárom
Ak hráč, vykonávajúci kop z rohu, zahrá loptu druhý raz potom ako je v hre, ale skôr, ako sa jej dotkol iný hráč:
- rozhodca nariadi z miesta, kde bolo porušené pravidlo nepriamy voľný kop v prospech súpera (v súlade s pravidlom 13).
Ak hráč, vykonávajúci kop z rohu, zahrá loptu druhý raz úmyselne rukou potom ako je v hre, ale skôr, ako sa jej dotkol iný hráč:
- rozhodca nariadi z miesta, kde bolo porušené pravidlo priamy voľný kop v prospech súpera (v súlade s pravidlom 13)
- rozhodca nariadi pokutový kop v prospech súpera, ak bolo porušené pravidlo v pokutovom území hráča, ktorý vykonával kop z rohu.
Kop z rohu zahrávaný brankárom
Ak brankár vykonávajúci kop z rohu zahrá loptu druhý raz potom ako je v hre, ale skôr, ako sa jej dotkol iný hráč (z výnimkou, ak zahrá loptu rukou):
- rozhodca nariadi z miesta, kde bolo porušené pravidlo nepriamy voľný kop v prospech súpera (v súlade s pravidlom 13).
Ak brankár, vykonávajúci kop z rohu, zahrá loptu druhý raz úmyselne rukou potom ako je v hre, ale skôr, ako sa jej dotkol iný hráč:
- rozhodca nariadi z miesta, kde bolo porušené pravidlo priamy voľný kop v prospech súpera (v súlade s pravidlom 13)
- rozhodca nariadi z miesta priestupku nepriamy voľný kop v prospech súpera, ak bolo porušené pravidlo v pokutovom území brankára, ktorý vykonával kop z rohu.
V prípade iného porušenia pravidiel sa kop z rohu opakuje.

 

Tézy k Pravidlu 17

 

Kontakty

Email: sudi@sudi.sk

Tel.: +421 948 411 476

Partneri

Porovnanie cien na Pricemania.sk

tovar

WebShopy - Katalog internetovych obchodov

Novinky na email

Vyrobené 2010 - 2020