vybevenie futbalového rozhodcu

Prázdny košík
MENU

Pravidlo č. 2: Lopta

Vlastnosti a rozmery lopty
Lopta:
- musí byť guľatá
- má byť vyrobená z kože alebo z iného vhodného a schváleného materiálu
- nesmie mať obvod väčší ako 70 cm a menší ako 68 cm
- nemá mať na začiatku stretnutia hmotnosť väčšiu ako 450 g a menšiu ako 410 g
- má mať tlak, ktorý sa rovná 0,6 – 1,1 atmosféry na úrovni hladiny mora.

 

Výmena poškodenej lopty
Ak sa lopta poškodí v priebehu hry:
- rozhodca hru preruší a dá loptu vymeniť
- na hru znova nadviaže rozhodcovskou loptou v mieste, kde sa pôvodná lopta poškodila.

Výnimkou je, keď sa lopta v momente prerušenia hry nachádzala vo vnútri bránkového územia. Vtedy rozhodca vhodí rozhodcovskú loptu na čiare bránkového územia, rovnobežnej s bránkovou čiarou v mieste, ktoré je najbližšie k tomu, kde sa lopta nachádzala v momente prerušenia hry.
Ak lopta praskne alebo sa poškodí počas vykonania pokutového kopu alebo počas kopu zo značky pokutového kopu, predtým ako sa jej dotkne iný hráč alebo narazí na bránkové brvno, či bránkovú žrď, pokutový kop alebo kop zo značky pokutového kopu sa opakuje.
Ak lopta praskne alebo sa poškodí v čase, keď nie je v hre počas výkopu, voľného kopu, pokutového kopu, kopu z rohu, kopu od bránky alebo vhadzovania lopty spoza postrannej čiary, rozhodca na hru nadviaže spôsobom, ktorý vyplýva z dôvodu prerušenia hry.
V priebehu stretnutia loptu nemožno vymeniť bez súhlasu rozhodcu.

 

Rozhodnutia Medzinárodného výboru (IFAB)

 

Rozhodnutie 1
V súťažných stretnutiach, ktoré riadia FIFA alebo konfederácie, sa môžu používať na hru len
futbalové lopty, ktoré majú jedno z nasledujúcich označení:
- oficiálne logo „FIFA APPROVED“
- oficiálne logo „FIFA INSPECTED“
- logo „INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD“.

2-1

Ak je lopta takto označená, znamená to, že bola otestovaná a spĺňa minimálne technické požiadavky podľa Pravidla 2. Ďalšie kritériá špecifické pre každé príslušné logo musia byť oznámené IFAB.

V národných súťažiach členských futbalových zväzov sa môže vyžadovať používanie lôpt, ktoré sú označené jedným z troch uvedených typov loga.

 

Rozhodnutie 2

V súťažiach, organizovaných pod záštitou FIFA, konfederácií alebo členských asociácií, nie sú na lopte povolené žiadne komerčné reklamy, s výnimkou označenia organizátora súťaže a autorizovanej značky výrobcu. Rozpis súťaže môže určiť veľkosť a počet takýchto označení.

 

Tézy k Pravidlu 2

 

Kontakty

Email: sudi@sudi.sk

Tel.: +421 948 411 476

Partneri

Porovnanie cien na Pricemania.sk

tovar

WebShopy - Katalog internetovych obchodov

Novinky na email

Vyrobené 2010 - 2020