vybevenie futbalového rozhodcu

Prázdny košík
MENU

Pravidlo č. 4: Výstroj hráčov

Bezpečnosť

Hráč nesmie mať na výstroji, ani na sebe nič, čo by mohlo byť nebezpečné pre neho alebo pre iných hráčov (vrátane akýchkoľvek druhov šperkov alebo iných ozdobných predmetov).

 

Základná výstroj

Základná povinná výstroj sa skladá z nasledovných samostatných častí:
- tričko alebo košeľa s rukávmi (ak má pod tým oblečenú spodnú bielizeň, farba jej rukáva musí byť rovnaká ako hlavná farba trička či košele)
- trenírky (v prípade, že má pod nimi oblečené termonohavice alebo pančuchové nohavice, musia byť rovnakej farby ako hlavná farba trenírok)
- štulpne
- chrániče holení
- obuv.

 

Chrániče holení

Chrániče holení musia:
- byť úplne zakryté štulpňami
- byť vyrobené z gumy, plastu alebo iného vyhovujúceho materiálu
- poskytovať primeraný stupeň ochrany.

 

Farby
Farby dresov oboch družstiev musia byť odlišné:
- navzájom a tiež od farby oblečenia rozhodcu a asistentov rozhodcov
- brankári oboch družstiev musia mať výstroj odlišnej farby od ostatných hráčov, rozhodcu
a asistentov rozhodcov.

 

Sankcie za porušenie pravidla

V prípade akéhokoľvek porušenia tohto pravidla :
- hra nemusí byť prerušená
- hráča, ktorý porušil pravidlo, vykáže rozhodca z hracej plochy, aby si upravil výstroj
- hráč sa vráti na hraciu plochu pri najbližšom prerušení hry, pokiaľ si už výstroj upravil
- hráč vykázaný z hracej plochy, aby si odstránil nedostatky na svojej výstroji, sa smie vrátiť do hry len so súhlasom rozhodcu
- rozhodca skontroluje, či je výstroj hráča v súlade s pravidlom predtým, než mu povolí opätovný vstup na hraciu plochu
- hráč je oprávnený znovu vstúpiť na hraciu plochu iba vtedy, keď je lopta mimo hry.
Ak hráč, ktorý bol vykázaný z hracej plochy z dôvodu porušenia tohto pravidla, opätovne vstúpil na hraciu plochu bez súhlasu rozhodcu, musí byť napomenutý.

 

Nadviazanie na hru

Ak rozhodca prerušil hru, aby napomenul hráča pre porušenie tohto pravidla, na hru nadviaže nepriamym voľným kopom, ktorý vykoná hráč súpera z miesta, kde bola lopta v čase prerušenia hry (v súlade s pravidlom 13).

 

Rozhodnutie Medzinárodného výboru (IFAB)

 

Rozhodnutie 1

Hráči nesmú na svojej spodnej bielizni odhaľovať heslá alebo reklamy. Základná povinná výstroj nesmie obsahovať žiadne politické, náboženské, ani osobné vyhlásenia. Hráč, ktorý si vyzlečie tričko alebo košeľu, aby odhalil pod ním heslá, prípadne reklamy, bude potrestaný organizátorom súťaže.
Družstvo, ktorého hráč bude mať na základnej povinnej výstroji politické, náboženské alebo osobné vyhlásenie, potrestá organizátor súťaže alebo priamo FIFA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kontakty

Email: sudi@sudi.sk

Tel.: +421 948 411 476

Partneri

Porovnanie cien na Pricemania.sk

tovar

WebShopy - Katalog internetovych obchodov

Novinky na email

Vyrobené 2010 - 2020