vybevenie futbalového rozhodcu

Prázdny košík
MENU

Pravidlo č. 7: Hrací čas

Ak sa družstvá s rozhodcom nedohodli inak, stretnutie trvá dva polčasy po 45 minút. Akákoľvek dohoda o zmene hracieho času (napríklad skrátenie každého polčasu na 40 minút pre nedostatok svetla) musí byť urobená pred začiatkom stretnutia a musí byť v súlade s rozpisom súťaže.

 

Polčasová prestávka

Hráči majú právo na prestávku v polčase. Nemá trvať dlhšie ako 15 minút. Zmena trvania polčasovej prestávky môže byť vykonaná len so súhlasom rozhodcu. Rozpis každej súťaže musí určovať maximálnu dĺžku polčasovej prestávky.

 

Nadstavenie hracieho času

Rozhodca je povinný nadstaviť každý polčas o primeraný čas, ktorý sa podľa jeho názoru premárnil:
- striedaním
- posudzovaním zranenia hráčov
- odchodom zranených hráčov z hracej plochy
- zdržiavaním hry
- pre iné príčiny.
Nastavenie hracieho času je v kompetencii rozhodcu.

 

Pokutový kop

Rozhodca musí predĺžiť každý polčas, ak treba vykonať pokutový kop nariadený v normálnom hracom čase. Rozhodca ukončí polčas alebo stretnutie po skončení akcie pokutového kopu.

 

Predčasné ukončenie stretnutia

Ak rozhodca ukončí stretnutie pred uplynutím hracieho času z dôvodov, stanovených v pravidlách, musí sa opakovať, pokiaľ príslušný súťažný poriadok neurčuje inak.

 

Tézy k Pravidlu 7

 

Kontakty

Email: sudi@sudi.sk

Tel.: +421 948 411 476

Partneri

Porovnanie cien na Pricemania.sk

tovar

WebShopy - Katalog internetovych obchodov

Novinky na email

Vyrobené 2010 - 2020