vybevenie futbalového rozhodcu

Prázdny košík
MENU

Pravidlo č. 8: Začiatok hry

 

Výkop (definícia)

Výkop je jedným zo spôsobov začiatku hry alebo nadviazania na hru. Hra sa ním začína:
- na začiatku stretnutia
- po dosiahnutí gólu
- na začiatku druhého polčasu
- na začiatku oboch polčasov prípadného predĺženia v pohárovom stretnutí

Priamo z výkopu môže byť dosiahnutý gól.

 

Procedúra výkopu
Pred začiatkom stretnutia a pred začiatkom predĺženia

Žrebuje sa mincou o polovicu hracej plochy. Družstvo, ktoré vyhralo žreb rozhodne, na ktorú bránku bude v prvom polčase útočiť. Druhé družstvo začína stretnutie výkopom. Druhý polčas začína výkopom družstvo, ktoré vyhralo žreb pred stretnutím. Po polčase si družstvá vymenia strany a útočia na opačné bránky.

Výkop

má prebiehať nasledovne:
- pred výkopom musia byť všetci hráči na vlastnej polovici hracej plochy
- hráči družstva, ktoré nemá výhodu výkopu, musia zostať vo vzdialenosti najmenej 9,15 m od lopty
- lopta musí byť na stredovej značke
- rozhodca dáva signál na vykonanie výkopu
- lopta je v hre, keď je do nej kopnuté a je v pohybe smerom dopredu
- hráč, ktorý vykonal výkop, nesmie zahrať loptu druhýkrát, pokiaľ ju nezahral alebo sa jej nedotkol iný hráč.
Po dosiahnutí gólu začína hru rovnakým spôsobom hráč toho družstva, ktoré dostalo gól.

 

Sankcie za porušenie pravidla

Hráč vykonávajúci výkop sa dopúšťa priestupku, keď zahrá loptu, ktorá je už v hre druhýkrát prv, než sa jej dotkne alebo ju zahrá iný hráč. Za tento priestupok sa nariaďuje nepriamy voľný kop. Vykonáva ho hráč súperovho družstva z miesta priestupku (v súlade s pravidlom 13).

Pri každom inom porušení tohto pravidla sa výkop opakuje.

 

Rozhodcovská lopta (definícia)

Ak rozhodca preruší hru z dôvodov, ktoré nevyplynuli z porušenia pravidiel a lopta pred prerušením neprešla za postrannú alebo bránkovú čiaru, musí rozhodca nadviazať na hru rozhodcovskou loptou.

Procedúra rozhodcovskej lopty
Rozhodca nechá loptu z ruky voľne padnúť na zem v mieste, kde bola lopta v okamihu prerušenia hry. Ak bola lopta v čase prerušenia hry v bránkovom území, nechá rozhodca loptu padnúť na zem na čiare bránkového územia, rovnobežnej s bránkovou čiarou v mieste, ktoré je najbližšie k tomu, kde bola lopta v okamihu prerušenia hry.
Lopta je opäť v hre, len čo sa dotkne zeme.

Sankcie za porušenie procedúry

Rozhodcovská lopta sa musí opakovať:
- ak sa lopty dotkne niektorý hráč skôr, než sa lopta dotkne zeme
- ak lopta opustí hraciu plochu po tom, ako sa dotkne zeme bez predchádzajúceho dotyku
ktoréhokoľvek hráča.

 

Tézy k Pravidlu 8

 

Kontakty

Email: sudi@sudi.sk

Tel.: +421 948 411 476

Partneri

Porovnanie cien na Pricemania.sk

tovar

WebShopy - Katalog internetovych obchodov

Novinky na email

Vyrobené 2010 - 2020