vybevenie futbalového rozhodcu

Prázdny košík
MENU

rozpisy súťaží

 

 SFZ Rozpis súťaží 2015/16 RS 2014/15 RS 2013/14 RS 2012/13 RS 2011/12 RS 2010/11
       
Regionálne futbalové zväzy
BFZ Rozpis súťaží 2015/16 RS 2014/15 RS 2013/14 RS 2012/13 RS 2011/12 RS 2010/11
SsFZ Rozpis súťaží 2015/16 RS 2014/15 RS 2013/14 RS 2012/13 RS 2011/12 RS 2010/11
VsFZ Rozpis súťaží 2015/16 RS 2014/15 RS 2013/14 RS 2012/13 RS 2011/12 RS 2010/11
ZsFZ Rozpis súťaží 2015/16 RS 2014/15 RS 2013/14 RS 2012/13 RS 2011/12 RS 2010/11
       
Oblastné futbalové zväzy
ObFZ patriace pod BFZ
ObFZ Bratislava-mesto Rozpis súťaží 2015/16 RS 2014/15 RS 2013/14 RS 2012/13 RS 2011/12 RS 2010/11
ObFZ Bratislava-vidiek Rozpis súťaží 2015/16 RS 2014/15 RS 2013/14 RS 2012/13 RS 2011/12 RS 2010/11
       
ObFZ patriace pod SsFZ
ObFZ Banská Bystrica Rozpis súťaží 2015/16 RS 2014/15 RS 2013/14 RS 2012/13 RS 2011/12 RS 2010/11
ObFZ Kysúc Rozpis súťaží 2015/16  RS 2014/15 RS 2013/14  RS 2012/13 RS 2011/12 RS 2010/11
Liptovský ObFZ Rozpis súťaží 2015/16  RS 2014/15 RS 2013/14 RS 2012/13 RS 2011/12 RS 2010/11
ObFZ Lučenec Rozpis súťaží 2015/16  RS 2014/15 RS 2013/14  RS 2012/13 RS 2011/12 RS 2010/11
Oravský ObFZ Rozpis súťaží 2015/16  RS 2014/15 RS 2013/14  RS 2012/13  RS 2011/12 RS 2010/11
ObFZ Rimavská Sobota Rozpis súťaží 2015/16  RS 2014/15 RS 2013/14 RS 2012/13  RS 2011/12 RS 2010/11
Turčiansky ObFZ Rozpis súťaží 2015/16  RS 2014/15 RS 2013/14 RS 2012/13  RS 2011/12 RS 2010/11
ObFZ Veľký Krtíš Rozpis súťaží 2015/16  RS 2014/15 RS 2013/14 RS 2012/13  RS 2011/12 RS 2010/11
ObFZ Zvolen Rozpis súťaží 2015/16  RS 2014/15 RS 2013/14 RS 2012/13  RS 2011/12 RS 2010/11
ObFZ Žiar nad Hronom Rozpis súťaží 2015/16  RS 2014/15 RS 2013/14  RS 2012/13 RS 2011/12 RS 2010/11
ObFZ Žilina Rozpis súťaží 2015/16  RS 2014/15 RS 2013/14 RS 2012/13 RS 2011/12 RS 2010/11
       
ObFZ patriace pod VsFZ
ObFZ Bardejov Rozpis súťaží 2015/16 RS 2014/15 RS 2013/14 RS 2012/13 RS 2011/12 RS 2010/11
ObFZ Humenné Rozpis súťaží 2015/16 RS 2014/15 RS 2013/14 RS 2012/13 RS 2011/12 RS 2010/11
ObFZ Košice-mesto Rozpis súťaží 2015/16 RS 2014/15 RS 2013/14 RS 2012/13 RS 2011/12 RS 2010/11
ObFZ Košice-okolie Rozpis súťaží 2015/16 RS 2014/15 RS 2013/14 RS 2012/13 RS 2011/12 RS 2010/11
ObFZ Michalovce Rozpis súťaží 2015/16 RS 2014/15 RS 2013/14 RS 2012/13  RS 2011/12 RS 2010/11
Ondavský ObFZ Rozpis súťaží 2015/16 RS 2014/15 RS 2013/14 RS 2012/13 RS 2011/12 RS 2010/11
Podtatranský ObFZ Rozpis súťaží 2015/16 RS 2014/15 RS 2013/14 RS 2012/13 RS 2011/12 RS 2010/11
ObFZ Prešov Rozpis súťaží 2015/16 RS 2014/15 RS 2013/14 RS 2012/13  RS 2011/12 RS 2010/11
ObFZ Rožňava Rozpis súťaží 2015/16 RS 2014/15 RS 2013/14 RS 2012/13 RS 2011/12 RS 2010/11
Spišský ObFZ Rozpis súťaží 2015/16 RS 2014/15 RS 2013/14  RS 2012/13 RS 2011/12 RS 2010/11
ObFZ Stará Ľubovňa Rozpis súťaží 2015/16 RS 2014/15 RS 2013/14  RS 2012/13 RS 2011/12 RS 2010/11
ObFZ Trebišov Rozpis súťaží 2015/16 RS 2014/15 RS 2013/14  RS 2012/13 RS 2011/12 RS 2010/11
ObFZ Vranov nad Topľou Rozpis súťaží 2015/16 RS 2014/15 RS 2013/14 RS 2012/13 RS 2011/12 RS 2010/11
 
ObFZ patriace pod ZsFZ
ObFZ Dunajská Streda Rozpis súťaží 2015/16 RS 2014/15 RS 2013/14 RS 2012/13 RS 2011/12 RS 2010/11
ObFZ Galanta Rozpis súťaží 2015/16 RS 2014/15 RS 2013/14 RS 2012/13 RS 2011/12 RS 2010/11
ObFZ Komárno Rozpis súťaží 2015/16 RS 2014/15 RS 2013/14 RS 2012/13 RS 2011/12 RS 2010/11
ObFZ Levice Rozpis súťaží 2015/16 RS 2014/15 RS 2013/14 RS 2012/13 RS 2011/12 RS 2010/11
ObFZ Nitra Rozpis súťaží 2015/16 RS 2014/15 RS 2013/14 RS 2012/13 RS 2011/12 RS 2010/11
ObFZ Nové Zámky Rozpis súťaží 2015/16 RS 2014/15 RS 2013/14 RS 2012/13 RS 2011/12 RS 2010/11
ObFZ Považská Bystrica Rozpis súťaží 2015/16 RS 2014/15 RS 2013/14 RS 2012/13 RS 2011/12 RS 2010/11
ObFZ Prievidza Rozpis súťaží 2015/16 RS 2014/15 RS 2013/14 RS 2012/13 RS 2011/12 RS 2010/11
ObFZ Senica Rozpis súťaží 2015/16 RS 2014/15 RS 2013/14 RS 2012/13 RS 2011/12 RS 2010/11
ObFZ Topoľčany Rozpis súťaží 2015/16 RS 2014/15 RS 2013/14 RS 2012/13 RS 2011/12 RS 2010/11
ObFZ Trenčín Rozpis súťaží 2015/16 RS 2014/15 RS 2013/14 RS 2012/13 RS 2011/12 RS 2010/11
 ObFZ Trnava Rozpis súťaží 2015/16 RS 2014/15 RS 2013/14 RS 2012/13 RS 2011/12 RS 2010/11

 

 

SFZ

rozpis súťaží 2012/13 RS 2011/12 RS 2010/11

 

Regionálne futbalové zväzy

BFZ

rozpis súťaží 2012/13 RS 2011/12 RS 2010/11

SsFZ

rozpis súťaží 2012/13 RS 2011/12 RS 2010/11

VsFZ

rozpis súťaží 2012/13 RS 2011/12 RS 2010/11

ZsFZ

rozpis súťaží 2012/13 RS 2011/12 RS 2010/11

 

Oblastné futbalové zväzy

ObFZ patriace pod BFZ

ObFZ Bratislava-mesto

rozpis súťaží 2012/13 (súčasť rozpisu BFZ) RS 2011/12 (súčasť rozpisu BFZ) RS 2010/11 (súčasť rozpisu BFZ)

ObFZ Bratislava-vidiek

rozpis súťaží 2012/13 (súčasť rozpisu BFZ) RS 2011/12 (súčasť rozpisu BFZ) RS 2010/11 (súčasť rozpisu BFZ)

 

ObFZ patriace pod SsFZ

ObFZ Banská Bystrica

rozpis súťaží 2012/13 RS 2011/12 RS 2010/11

ObFZ Kysúc

rozpis súťaží 2012/13 RS 2011/12  

Liptovský ObFZ

rozpis súťaží 2012/13 RS 2011/12 (iba všeobecná textová časť bez vyžrebovania súťaží) RS 2010/11 (iba všeobecná textová časť bez vyžrebovania súťaží)

ObFZ Lučenec

rozpis súťaží 2012/13 RS 2011/12 RS 2010/11

Oravský ObFZ

rozpis súťaží 2012/13 RS 2011/12 RS 2010/11

ObFZ Rimavská Sobota

rozpis súťaží 2012/13 RS 2011/12 (na oskenovanie poskytol Milko Kostovič) RS 2010/11 (na oskenovanie poskytol Milko Kostovič)

Turčiansky ObFZ

rozpis súťaží 2012/13 RS 2011/12 RS 2010/11

ObFZ Veľký Krtíš

rozpis súťaží 2012/13 RS 2011/12 RS 2010/11

ObFZ Zvolen

rozpis súťaží 2012/13 RS 2011/12 (bez všeobecnej textovej časti) RS 2010/11

ObFZ Žiar nad Hronom

rozpis súťaží 2012/13 RS 2011/12 RS 2010/11 (iba všeobecná textová časť bez vyžrebovania súťaží)

ObFZ Žilina

rozpis súťaží 2012/13 RS 2011/12 RS 2010/11

 

ObFZ patriace pod VsFZ

ObFZ Bardejov

rozpis súťaží 2012/13 RS 2011/12 RS 2010/11

ObFZ Humenné

rozpis súťaží 2012/13 RS 2011/12 RS 2010/11 (iba všeobecná textová časť bez vyžrebovania súťaží)

ObFZ Košice-mesto

rozpis súťaží 2012/13 RS 2011/12 RS 2010/11

ObFZ Košice-okolie

rozpis súťaží 2012/13 RS 2011/12 RS 2010/11

ObFZ Michalovce

rozpis súťaží 2012/13 RS 2011/12 RS 2010/11

Ondavský ObFZ

rozpis súťaží 2012/13 RS 2011/12 RS 2010/11

Podtatranský ObFZ

rozpis súťaží 2012/13 RS 2011/12 RS 2010/11

ObFZ Prešov

rozpis súťaží 2012/13 (iba textová časť bez rozpisu súťaží)    

ObFZ Rožňava

rozpis súťaží 2012/13 RS 2011/12 RS 2010/11

Spišský ObFZ

rozpis súťaží 2012/13 RS 2011/12 RS 2010/11

ObFZ Stará Ľubovňa

rozpis súťaží 2012/13    
ObFZ Trebišov rozpis súťaží 2012/13 RS 2011/12 RS 2010/11 (iba všeobecná textová časť bez vyžrebovania súťaží)
ObFZ Vranov nad Topľou rozpis súťaží 2012/13 RS 2011/12 RS 2010/11

 

ObFZ patriace pod ZsFZ
ObFZ Dunajská Streda rozpis súťaží 2012/13 RS 2011/12
RS 2010/11
ObFZ Galanta rozpis súťaží 2012/13 RS 2011/12 RS 2010/11
ObFZ Komárno rozpis súťaží 2012/13
 
RS 2010/11 (iba všeobecná textová časť bez vyžrebovania súťaží)
ObFZ Levice rozpis súťaží 2012/13 RS 2011/12 RS 2010/11
ObFZ Nitra rozpis súťaží 2012/13 RS 2011/12 (iba všeobecná textová časť bez vyžrebovania súťaží) RS 2010/11 (iba všeobecná textová časť bez vyžrebovania súťaží)
ObFZ Nové Zámky rozpis súťaží 2012/13 RS 2011/12 RS 2010/11
ObFZ Považská Bystrica rozpis súťaží 2012/13 RS 2011/12 RS 2010/11
ObFZ Prievidza rozpis súťaží 2012/13 RS 2011/12 RS 2010/11
ObFZ Senica rozpis súťaží 2012/13 RS 2011/12 RS 2010/11
ObFZ Topoľčany rozpis súťaží 2012/13 RS 2011/12 RS 2010/11
ObFZ Trenčín rozpis súťaží 2012/13 RS 2011/12 RS 2010/11
ObFZ Trnava rozpis súťaží 2012/13 RS 2011/12 RS 2010/11 (iba všeobecná textová časť bez vyžrebovania súťaží)

 


 

Kontakty

Email: sudi@sudi.sk

Tel.: +421 948 411 476

Partneri

Porovnanie cien na Pricemania.sk

tovar

WebShopy - Katalog internetovych obchodov

Novinky na email

Vyrobené 2010 - 2020